8 . Đóng gói chương trình ,tạo bộ cài đặt .

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.18 MB, 159 trang )

Xem thêm: Hộp Carton Nhỏ

Đồ án tốt nghiệp Lê Văn Đảng – Cơ Điện tử 4- k49

Chương 8. Đóng gói chương trình ,tạo bộ cài đặt .

3.8.1.Thêm thành phần Installshield for Microsoft Visual C++ 6.0 Chương trình ứng dụng được viết xong muốn sử dụng ở các máy khác mà không cài
đặt VC++ 6.0 sẽ khơng chạy được vì nó u cầu hỗ trợ thêm một số DLL mà hệ thống khơng có. Chính vì vậy phải sử dụng đến các cơng cụ đóng gói .
Để có thể đóng gói chương trình, Microsoft Visual Studio đã có bộ InstallShield để làm cơng việc này, nhưng trước hết phải cài phần này thêm trong máy tính .
Mở file Setup.exe trong bộ cài Visual Studio .
Hình 3.81.Cài đặt Installshield Microsoft Visual C++ 6.0
Chọn Other Microsoft Tools và chọn Next để sang bước tiếp theo :
Hướng dẫn lập trình VC ++ 6.0 Trang 109
Đồ án tốt nghiệp Lê Văn Đảng – Cơ Điện tử 4- k49
Hình 3.82.Chọn InstallShield và ấn Finish để kết thúc.
Bây giờ sau khi đã có InstallShield ,chúng ta có thể tạo ra bộ cài đặt một cách bình thường và có thể tiến hành cài đặt ứng dụng trên các máy khác và hoạt động bình
thường. 3.8.2.Các thao tác để đóng gói với InstallShield .
Khởi động InstallShield for Microsoft Visual C++ 6.0
Hình 3.83.Project của Installshield
Hướng dẫn lập trình VC ++ 6.0 Trang 110
Đồ án tốt nghiệp Lê Văn Đảng – Cơ Điện tử 4- k49 Kích đúp vào Project Wizard để tạo ra bộ đóng gói của riêng mình .
Hình 3.84.Khởi tạo cho bộ đóng gói
Kích chuột vào biểu tượng khoanh đỏ trong Application Executable để chọn đường dẫn tới file Exe cần tạo bộ cài ,chọn file “. exe” trong mục Debug ở trong thư mục
chứa ứng dụng :
Hình 3.85 Chọn file Exe trong mục Debug
Chọn Ok và ấn Next ở hộp thoại Project Wizard. Trong hộp thoại tiếp theo có thể giữ hoặc xoá một số lựa chọn “Dialog” và ấn Next để tiếp tục .
Hướng dẫn lập trình VC ++ 6.0 Trang 111
Đồ án tốt nghiệp Lê Văn Đảng – Cơ Điện tử 4- k49
Hình 3.86.Lựa chọn các nội dung cài đặt
Chọn nền mà ứng dụng sẽ được hổ trợ trong hộp thoại tiếp theo ấn Next theo mặc định
Hình 3.87.Lựa chọn môi trường mà ứng dụng sẽ được hỗ trợ.
Ấn Next trong hộp thoại Project wizard –specify language đơn giản vì bản miễn phí chỉ hỗ trợ mỗi ngơn ngữ là Tiếng Anh.
Hướng dẫn lập trình VC ++ 6.0 Trang 112
Đồ án tốt nghiệp Lê Văn Đảng – Cơ Điện tử 4- k49
Hình 3.88.Lựa chọn kiểu cài đặt
Lựa chọn kiểu cài đặt và chọn Next để tiếp tục. Đối với một chương trình lớn có thể có thêm những hướng dẫn cách sử dụng và các bài mẫu, trong hộp thoại tiếp theo không
bắt buộc chọn Example files hay Help files nên có thể để nó lại hoặc kích chọn Delete để xố nó khỏi bộ đóng gói. Tuy nhiên ứng dụng muốn chạy trên các máy thông thường
không cài VC++ 6.0 cũng phải có thêm các Dll hỗ trợ, chính vì vậy trong hộp thoại tiếp theo bắt buộc phải chọn ShareDll và Program File
Hình 3.89.Lựa chọn các nhóm file sẽ có trong bộ cài đặt đặc biệt quan trọng Bước đóng gói ban đầu đã xong, bây giờ là phần nội dung, bước tiếp theo quan trọng
Hướng dẫn lập trình VC ++ 6.0 Trang 113
Đồ án tốt nghiệp Lê Văn Đảng – Cơ Điện tử 4- k49 nhất là trong mục File group và Component :
Hình 3.90. Hồn tất nội dung cho các thành phần của bộ cài
File group sẽ đưa các file exe và dll vào trong bộ cài ở trên chỉ là “khai báo” chứ chưa “gộp” nó vào và Component sẽ ra thơng báo cho hệ thống nhận các file này ngồi ra
còn có các thông tin khác. Với File Group :
-Mở rộng các mục Shared DLLs, Program Executable Files đến phần Links đây là phần tạo liên kết tới các file Dll và Exe mà hệ thống cần .
-Khi kích đúp vào mục Links bên trái sẽ hiện ra một bảng trắng, kích đúp vào nền trắng và tìm đường dẫn tới nơi chứa các file Exe và Dll cần đưa vào:
Hình 3.91.Lựa chọn các file DLL cần.
Hướng dẫn lập trình VC ++ 6.0 Trang 114
Đồ án tốt nghiệp Lê Văn Đảng – Cơ Điện tử 4- k49 VC++ 6.0 cần các file Dll để ứng dụng có thể chạy trên nền Window khơng cài đặt VC+
+ .Quét chọn và kích Open để đưa nó vào, làm tương tự với mục Link ở Program File nhưng với file “.exe”.
Hình 3.92.Đưa file “.Exe” vào bộ cài
Việc còn lại là với Component báo cho hệ thống sẽ nhận các file này .Kích vào các mục Program File và Shared DLLs và để ý bảng bên phải .Kích đúp vào mục Include Files
ở cuối bảng này, trong hộp thoại chọn các thành phần cần khai báo với hệ thống:
Hình 3.93.Khai báo với hệ thống nhận file Exe đưa vào bộ cài.
Hướng dẫn lập trình VC ++ 6.0 Trang 115
Đồ án tốt nghiệp Lê Văn Đảng – Cơ Điện tử 4- k49 và chọn Program Executable Files với mục Program Files, Shared DLLs với mục
Shared DLLs.
Hình 3.94.Khai báo với hệ thống về sự có mặt của các file DLL. Ngồi ra có thể thêm các thơng tin bằng cách kích đúp vào các mục ở cột “Field” và nội
dung sẽ được thêm ở cột “Value” .
Hình 3.95.Thêm các thông tin khác. Bước cuối cùng là lưu tất cả vào một bộ cài hoàn chỉnh
Sử dụng đến phần Media. Đây chính là khâu ghi tất cả nội dung thành một bộ cài đặt .
Hướng dẫn lập trình VC ++ 6.0 Trang 116
Đồ án tốt nghiệp Lê Văn Đảng – Cơ Điện tử 4- k49
Hình 3.96.Chọn Media để tạo bộ cài đặt
Kích đúp vào phần Media, chọn Next đến hộp thoại Media wizard–Disk type chọn Customize để đặt giá trị của riêng mình .Chọn Next cho đến hết .
Bây giờ trong thư mục mặc định : C:\\My Installations\\CNC Controller\\Media\\New Media\\Disk Images\\disk1 đã có bộ
cài đặt được tạo ra .Với bộ cài này chúng ta có thể chạy ứng dụng trên nền Window ở các máy khác.
Hướng dẫn lập trình VC ++ 6.0 Trang 117
Đồ án tốt nghiệp Lê Văn Đảng – Cơ Điện tử 4- k49

Chương 9.Thiết kế chương trình mơ phỏng điều khiển máy CNC

3.8.1.Thêm thành phần Installshield for Microsoft Visual C++ 6.0 Chương trình ứng dụng được viết xong muốn sử dụng ở các máy khác mà không càiđặt VC++ 6.0 sẽ khơng chạy được vì nó u cầu hỗ trợ thêm một số DLL mà hệ thống khơng có. Chính vì vậy phải sử dụng đến các cơng cụ đóng gói .Để có thể đóng gói chương trình, Microsoft Visual Studio đã có bộ InstallShield để làm cơng việc này, nhưng trước hết phải cài phần này thêm trong máy tính .Mở file Setup.exe trong bộ cài Visual Studio .Hình 3.81.Cài đặt Installshield Microsoft Visual C++ 6.0Chọn Other Microsoft Tools và chọn Next để sang bước tiếp theo :Hướng dẫn lập trình VC ++ 6.0 Trang 109Đồ án tốt nghiệp Lê Văn Đảng – Cơ Điện tử 4- k49Hình 3.82.Chọn InstallShield và ấn Finish để kết thúc.Bây giờ sau khi đã có InstallShield ,chúng ta có thể tạo ra bộ cài đặt một cách bình thường và có thể tiến hành cài đặt ứng dụng trên các máy khác và hoạt động bìnhthường. 3.8.2.Các thao tác để đóng gói với InstallShield .Khởi động InstallShield for Microsoft Visual C++ 6.0Hình 3.83.Project của InstallshieldHướng dẫn lập trình VC ++ 6.0 Trang 110Đồ án tốt nghiệp Lê Văn Đảng – Cơ Điện tử 4- k49 Kích đúp vào Project Wizard để tạo ra bộ đóng gói của riêng mình .Hình 3.84.Khởi tạo cho bộ đóng góiKích chuột vào biểu tượng khoanh đỏ trong Application Executable để chọn đường dẫn tới file Exe cần tạo bộ cài ,chọn file “. exe” trong mục Debug ở trong thư mụcchứa ứng dụng :Hình 3.85 Chọn file Exe trong mục DebugChọn Ok và ấn Next ở hộp thoại Project Wizard. Trong hộp thoại tiếp theo có thể giữ hoặc xoá một số lựa chọn “Dialog” và ấn Next để tiếp tục .Hướng dẫn lập trình VC ++ 6.0 Trang 111Đồ án tốt nghiệp Lê Văn Đảng – Cơ Điện tử 4- k49Hình 3.86.Lựa chọn các nội dung cài đặtChọn nền mà ứng dụng sẽ được hổ trợ trong hộp thoại tiếp theo ấn Next theo mặc địnhHình 3.87.Lựa chọn môi trường mà ứng dụng sẽ được hỗ trợ.Ấn Next trong hộp thoại Project wizard –specify language đơn giản vì bản miễn phí chỉ hỗ trợ mỗi ngơn ngữ là Tiếng Anh.Hướng dẫn lập trình VC ++ 6.0 Trang 112Đồ án tốt nghiệp Lê Văn Đảng – Cơ Điện tử 4- k49Hình 3.88.Lựa chọn kiểu cài đặtLựa chọn kiểu cài đặt và chọn Next để tiếp tục. Đối với một chương trình lớn có thể có thêm những hướng dẫn cách sử dụng và các bài mẫu, trong hộp thoại tiếp theo khôngbắt buộc chọn Example files hay Help files nên có thể để nó lại hoặc kích chọn Delete để xố nó khỏi bộ đóng gói. Tuy nhiên ứng dụng muốn chạy trên các máy thông thườngkhông cài VC++ 6.0 cũng phải có thêm các Dll hỗ trợ, chính vì vậy trong hộp thoại tiếp theo bắt buộc phải chọn ShareDll và Program FileHình 3.89.Lựa chọn các nhóm file sẽ có trong bộ cài đặt đặc biệt quan trọng Bước đóng gói ban đầu đã xong, bây giờ là phần nội dung, bước tiếp theo quan trọngHướng dẫn lập trình VC ++ 6.0 Trang 113Đồ án tốt nghiệp Lê Văn Đảng – Cơ Điện tử 4- k49 nhất là trong mục File group và Component :Hình 3.90. Hồn tất nội dung cho các thành phần của bộ càiFile group sẽ đưa các file exe và dll vào trong bộ cài ở trên chỉ là “khai báo” chứ chưa “gộp” nó vào và Component sẽ ra thơng báo cho hệ thống nhận các file này ngồi racòn có các thông tin khác. Với File Group :-Mở rộng các mục Shared DLLs, Program Executable Files đến phần Links đây là phần tạo liên kết tới các file Dll và Exe mà hệ thống cần .-Khi kích đúp vào mục Links bên trái sẽ hiện ra một bảng trắng, kích đúp vào nền trắng và tìm đường dẫn tới nơi chứa các file Exe và Dll cần đưa vào:Hình 3.91.Lựa chọn các file DLL cần.Hướng dẫn lập trình VC ++ 6.0 Trang 114Đồ án tốt nghiệp Lê Văn Đảng – Cơ Điện tử 4- k49 VC++ 6.0 cần các file Dll để ứng dụng có thể chạy trên nền Window khơng cài đặt VC++ .Quét chọn và kích Open để đưa nó vào, làm tương tự với mục Link ở Program File nhưng với file “.exe”.Hình 3.92.Đưa file “.Exe” vào bộ càiViệc còn lại là với Component báo cho hệ thống sẽ nhận các file này .Kích vào các mục Program File và Shared DLLs và để ý bảng bên phải .Kích đúp vào mục Include Filesở cuối bảng này, trong hộp thoại chọn các thành phần cần khai báo với hệ thống:Hình 3.93.Khai báo với hệ thống nhận file Exe đưa vào bộ cài.Hướng dẫn lập trình VC ++ 6.0 Trang 115Đồ án tốt nghiệp Lê Văn Đảng – Cơ Điện tử 4- k49 và chọn Program Executable Files với mục Program Files, Shared DLLs với mụcShared DLLs.Hình 3.94.Khai báo với hệ thống về sự có mặt của các file DLL. Ngồi ra có thể thêm các thơng tin bằng cách kích đúp vào các mục ở cột “Field” và nộidung sẽ được thêm ở cột “Value” .Hình 3.95.Thêm các thông tin khác. Bước cuối cùng là lưu tất cả vào một bộ cài hoàn chỉnhSử dụng đến phần Media. Đây chính là khâu ghi tất cả nội dung thành một bộ cài đặt .Hướng dẫn lập trình VC ++ 6.0 Trang 116Đồ án tốt nghiệp Lê Văn Đảng – Cơ Điện tử 4- k49Hình 3.96.Chọn Media để tạo bộ cài đặtKích đúp vào phần Media, chọn Next đến hộp thoại Media wizard–Disk type chọn Customize để đặt giá trị của riêng mình .Chọn Next cho đến hết .Bây giờ trong thư mục mặc định : C:\\My Installations\\CNC Controller\\Media\\New Media\\Disk Images\\disk1 đã có bộcài đặt được tạo ra .Với bộ cài này chúng ta có thể chạy ứng dụng trên nền Window ở các máy khác.Hướng dẫn lập trình VC ++ 6.0 Trang 117Đồ án tốt nghiệp Lê Văn Đảng – Cơ Điện tử 4- k49

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *