TỔNG HỢP TẤT CẢ TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOẠI THỰC PHẨM

Thực phẩm là một chủ đề có nhóm từ vựng rất phong phú và quen thuộc, được sử dụng nhiều trong tiếp xúc hàng ngày cũng như trong văn viết. Trong ngoại ngữ, các từ vựng tiếng Anh về các loại thực phẩm cũng là nhóm từ quen thuộc cần phải ghi nhớ nếu muốn nâng cao trình độ tiếng Anh .

1. Từ vựng tiếng anh về các loại trái cây

Trái cây là loại thực phẩm ngon miệng và bổ dưỡng cho khung hình con người. Để biết thêm từ vựng tiếng Anh về các loại thực phẩm nói chung và tên các loại trái cây được viết như thế nào trong tiếng Anh, cùng xem một số ít loại quả dưới đây nhé !
Từ vựng một số loại trái cây phổ biến

Avocado /¸ævə´ka:dou/ bơ

Apple / ’ æpl / táo
Orange / ɒrɪndʒ / cam
Banana / bə ’ nɑ : nə / chuối
Grape / greɪp / nho
Grapefruit / ’ greipfru : t / bưởi
Starfruit / ’ stɑ : r.fru : t / khế
Mango / ´ mæηgou / xoài
Pineapple / ’ pain, æpl / dứa, thơm
Mangosteen / ˈmaŋgəstiːn / măng cụt
Mandarin ( or tangerine ) / ’ mændərin / quýt
Kiwi fruit / ’ ki : wi : fru : t / kiwi
Kumquat / ’ kʌmkwɔt / quất
Jackfruit / ’ dʒæk, fru : t / mít
Durian / ´ duəriən / sầu riêng
Lime / laim / chanh vỏ xanh
Papaya ( or pawpaw ) / pə ´ paiə / đu đủ
Soursop / ’ sɔ : sɔp / mãng cầu xiêm
Custard-apple / ’ kʌstəd, æpl / mãng cầu ( na )
Plum / plʌm / mận
Apricot / ˈæ. prɪ. kɒt / mơ
Peach / pitʃ / đào
Cherry / ´ tʃeri / anh đào
Sapota sə ’ poutə / sapôchê
Rambutan / ræmˈbuːtən / chôm chôm
Coconut / ’ koukənʌt / dừa
Guava / ´ gwa : və / ổi
Pear / peə / lê
Fig / fig / sung
Dragon fruit / ’ drægənfru : t / thanh long
Melon / ´ melən / dưa
Watermelon / ’ wɔ : tə ´ melən / dưa hấu
Lychee ( or litchi ) / ’ li : tʃi : / vải
Longan / lɔɳgən / nhãn
Pomegranate / ´ pɔm ¸ grænit / lựu
Berry / ’ beri / dâu
Strawberry / ˈstrɔ : bəri / dâu tây
Passion-fruit / ´ pæʃən ¸ fru : t / chanh dây
Persimmon / pə ´ simən / hồng
Tamarind / ’ tæmərind / me

2. Từ vựng tiếng anh về các loại hạt

Các loại hạt cũng là các thực phẩm quen thuộc trong mỗi thực đơn hàng ngày. Cùng English Town mày mò từ vựng tiếng Anh về các loại thực phẩm để tự tin hơn trong chủ đề mê hoặc này nhé !
Các loại hạt trong chế biến món ăn
Cashew / kæ ’ ʃu : / hạt điều
Chia seed / si : d / hạt chia
Chestnut / ’ tʃesnʌt / hạt dẻ
Kola nut / ’ koulə nʌt / hạt cô la
Peanut / ’ pi : nʌt / hạt lạc
Pine nut / pain nʌt / hạt thông
Pistachio / pis’t ɑ : ʃiou / hạt dẻ cười
Walnut / ’ wɔ : lnət / hạt óc chó
Pumpkin seed / ’ pʌmpkin si : d / hạt bí

3. Từ vựng tiếng anh về các loại thịt

Nấu ăn là sở trường thích nghi của nhiều người, trong mỗi bữa ăn không hề thiếu các loại thịt động vật hoang dã. Đây cũng là các từ vựng về thực phẩm mà ở các khóa học tiếng Anh, English Town đã san sẻ để có kho từ vựng tiếng Anh về các loại thực phẩm phong phú và đa dạng và hữu dụng .
Những loại thịt phổ biến trong bữa ăn
Beef / biːf / thịt bò
Sausage / ˈsɒs. ɪdʒ / xúc xích
Meat / miːt / thịt
Drumstick / ˈdrʌm. stɪk / đùi gà
Pork / pɔːk / thịt lợn
Bacon / ’ beikən / thịt muối
Ham / hæm / bắp, đùi lợn muối

4. Từ vựng tiếng anh về các loại bánh

Thực phẩm có 2 loại : thực phẩm sống và thực phẩm chín. Trong các loại thực phẩm chín, bánh được rất nhiều người ưu thích. Để biết cách diễn đạt loại bánh yêu quý của mình, hãy tìm hiểu thêm những từ vựng tiếng Anh về các loại thực phẩm dưới đây nhé !
Pancake / ˈpæn. keɪks / bánh kếp
Muffin / ˈmʌf. ɪn / bánh nướng xốp
Biscuit / ˈbɪs. kɪt / bánh quy
Bun / bʌn / bánh bao nhân nho
Pizza / ˈpiːt. sə / bánh pizza
Sandwich / ˈsænd. wɪdʒ / bánh kẹp
Pie / paɪ / bánh nướng
Donut / ˈdəʊ. nʌt / bánh rán

5. Các loại nước uống bằng tiếng anh

Bên cạnh các từ tiếng Anh về hoa quả, loại hạt, bánh trái thì nước uống cũng là một trong những chủ đề không thể không nhắc tới khi nói về thực phẩm. Cùng English Town khám phá xem nhé!

Đồ uống có cồn

wine / waɪn / rượu vang
alcohol / ˈælkəhɒl / rượu, đồ uống cồn
ale / eɪl / bia tươi
aperitif / əˌperəˈtiːf / rượu khai vị
beer / bɪər / bia
brandy / ˈbrændi / rượu bren-đi
champagne / ʃæmˈpeɪn / sâm-panh
cider / ˈsaɪdə ( r ) / rượu táo
cocktail / ˈkɒkteɪl / cốc tai
gin / dʒɪn / rượu gin
lager / ˈlɑːɡər / bia vàng
lime cordial / laɪm ˈkɔːdiəl / rượu chanh
liqueur / lɪˈkjʊər / rượu mùi
martini / mɑːˈtiːni / rượu mác-ti-ni
red wine / red waɪn / rượu vang đỏ
rosé / ˈrəʊzeɪ / rượu nho hồng
rum / rʌm / rượu rum
shandy / ˈʃændi / bia pha nước chanh
sparkling wine / ˈspɑːklɪŋ waɪn / rượu có ga
vodka / ˈvɒdkə / rượu vodka
whisky / ˈwɪski / rượu guýt-ski
white wine / waɪt waɪn / rượu vang trắng

Các loại trà

tea / tiː / trà ( chè )
green tea / ɡriːn tiː / trà xanh
black tea / blæk tiː / trà đen
bubble tea / ˈbʌbl tiː / trà sữa
fruit tea / ˈbʌbl tiː / trà hoa quả
herbal tea / ˈhɜːbl tiː / trà thảo mộc
iced tea / aɪst tiː / trà đá

Các loại cà phê

Americano / əˌmerɪˈkɑːnəʊ / cafe đen pha nước
latte / ˈlɑːteɪ / cafe sữa
cappuccino / ˌkæpuˈtʃiːnəʊ / cafe sữa bọt
espresso / eˈspresəʊ / cafe đen nguyên chất
macchiato / ˌmækiˈɑːtəʊ / cafe bọt sữa
mocha / ˈmɒkə / cafe sữa rắc bột ca-cao
decaf coffee / ˌdiːˈkæf kɒfi / cafe lọc caffein
egg coffee / ’ eɡ kɒfi / cafe trứng
phin coffee / ’ fɪn kɒfi / cafe phin
weasel coffee / ˈwiːzl kɒfi / cafe chồn

Các loại đồ uống quen thuộc khác

water / ˈwɔːtər / nước
mineral water / ˈmɪnərəl wɔːtər / nước khoáng
juice / dʒuːs / nước quả
soda / ˈsəʊdə / nước ngọt có gas
smoothie / ˈsmuːði / sinh tố
milk / mɪlk / sữa
milkshake / ˈmɪlkʃeɪk / sữa lắc
hot chocolate / ˌhɒt ˈtʃɒklət / ca-cao nóng
lemonade / ˌleməˈneɪd / nước chanh tây

Trên đây là tổng hợp những từ tiếng Anh thông dụng hàng ngày về chủ đề thực phẩm để bạn có thể dễ dàng sử dụng trong cuộc sống.

6. Hội thoại mẫu sử dụng các từ vựng tiếng Anh về thực phẩm

Ghi nhớ từ vựng không phải là việc thuận tiện so với những người đang học ngoại ngữ, đặc biệt quan trọng là những từ vựng tiếng Anh về thực phẩm có số lượng nhiều, dễ gây nhầm lẫn hoặc quên từ. Phương pháp để ghi nhớ tốt từ vựng tiếng Anh về các loại thực phẩm là học trải qua những đoạn hội thoại tiếng Anh về nhà hàng siêu thị vừa có ngôn từ tự nhiên, chân thực vừa cung ứng kho từ vựng đáng kể. Cùng tìm hiểu thêm mẩu hội thoại ngắn dưới đây mà EnglishTown phân phối nhé !
Cuộc hội thoại trong nhà hàng
– Good afternoon, may I help you ?
– Yes, I want one larger beers, and 1 hamburger with cheese
– Anything else ?
– Wait for me …. 2 pancakes, and the bill, please
– OK. That’s USD 15 altogether. Thanks, and enjoy your dinner !
– The same to you .
Dịch nghĩa đoạn hội thoại tiếng Anh về ẩm thực ăn uống :
– Xin chào, tôi hoàn toàn có thể giúp gì cho anh ?
– Vâng, tôi muốn 1 cốc bia lớn, và 1 chiếc bánh hăm-bơ-gơ có pho-mát nhé
– Anh có muốn thêm gì nữa không ạ ?
– Chờ chút … 2 bánh kếp nhé, vui mắt cho tôi hóa đơn luôn
– OK, toàn bộ hết 15 đô. Cảm ơn anh nhiều, và chúc anh ngon miệng
– Cô cũng thế nhé !

6. Tài liệu tổng hợp đầy đủ từ vựng tiếng anh về thực phẩm

Thực phẩm không hề thiếu trong đời sống hàng ngày của mỗi người. Vì thế, từ vựng tiếng Anh về các loại thực phẩm sẽ được dùng nhiều trong tiếp xúc đặc biệt quan trọng là các từ thông dụng. Hơn nữa, nghành thực phẩm lại gồm có nhiều chủ đề khác nhau, yên cầu bạn phải có vốn từ vựng phong phú, đa dạng và phong phú .

Để có thể ghi nhớ từ vựng tiếng Anh về các loại thực phẩm một cách dễ dàng, bạn có thể học bằng cách xem các talkshow về đề tài ăn uống hoặc xem các show về nấu nướng, đồ ăn của Mỹ, Anh có vietsub hoặc tham gia môi trường học tiếng Anh 100%. Phương pháp này không chỉ đem lại cho bạn kiến thức về những từ vựng tiếng Anh về thực phẩm mà còn giúp nâng cao khả năng nghe tiếng Anh, sự hứng thú trong học tập.

Còn giờ đây, để xem tài liệu vừa đủ các từ vựng tiếng Anh về thực phẩm, bạn truy vấn tại đây nhé : https://www.youtube.com/watch?v=l7dApAkQIok&t=78s
Trên đây, English Town đã san sẻ tới các bạn những từ vựng tiếng Anh cơ bản nhất về các loại thực phẩm. Hy vọng các bạn sẽ vận dụng và học tập thành công xuất sắc !

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *